SERBEST TİCARETTE SONA GELİNDİ

2013-11-29 11:36:00

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Japonya'nın 2012 yılında tüm dünyada 122 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştiren bir ülke olduğunu belirterek, "Ancak Japon yatırımcıların Türkiye'ye karşı biraz cimri olduğunu paylaşmak durumundayım. Aslında Türkiye'ye bu kadar az yatırım yapmakla sadece cimri olarak kalmıyorsunuz, çok ciddi fırsatları kaçırıyorsunuz" dedi. Bakan Çağlayan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kiyoshi Araki ile Japon firmaların CEO'larıyla bir araya geldiği yemekte, Türkiye'de yatırım yapan ülkelerin büyükelçilikleriyle koordine edilen toplantıların beşincisini gerçekleştirdiklerinin anlattı. Daha önce Almanya, Hollanda, ABD ve İngiltere firmalarının temsilcileri ile görüştüklerini, Mayıs ayının ilk haftasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Türkiye'ye geleceğini dile getiren Çağlayan, "Umuyoruz ki iki ülke başbakanının yapacağı görüşme, ülkelerimiz arasında var olan siyasi ilişkilerimizi daha fazla geliştirecek, daha fazla artıracak" dedi. Çağlayan, Türkiye ile Japonya arasında önemli ama Türkiye aleyhine dengesiz bir ticaret hacmi olduğunu belirterek, iki ülke başbakanının görüşmesinin, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmini artıracağı umudunu taşıdığını söyledi. "Bugün bu toplantıya katılan Japon firmaların yaklaşık dünya cirosu 425 milyar dolar" diyen Çağlayan, bu şirketlerin toplam istihdamının da 880 bin kişi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Japonya ile dostluğunun tarihi ve köklü bir dostluk olduğunu, iki ülke arasında geçmişte yaşanan dayanışma ve yardımlaşma örnekleri olduğunu anlattı. Zafer Çağlayan Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerinin, dostluk ilişkileri kadar gelişemediğinin altını &cce... Devamı

RİOTUR MADENCİLİK

2013-11-28 10:43:00

Geçen yıl Haziran ayında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi büyük yatırımlarda meyvesini vermeye başladı. Mart ayında 12 milyar 877 milyon liralık yatırım öngören 504 yatırım teşvik belgesine bağlanırken, bu yatırımlarda 17 bin 612 kişinin istihdamı öngörüldü. Mart ayında milyar liranın üzerinde 3 yatırım için teşvik belgesi alınırken, otomotiv sektörüne yönelik büyük yatırım başvurusu Oyak Renault'tan geldi. Şirket Bursa'da mevcut tesisini modernize ederek, Fluence, Symbol ve Clio marka otomobil üretecek. Fluence markasından yıllık 21 bin 537 adet normal, 10 bin adet de elektrikli olarak üretecek Renault, yıllık 150 bin adet motor bloku ve 20 bin adet de elektrikli oto aküsü üretimi gerçekleştirecek. Renault bu yatırımı için 314 milyon 365 bin liralık yatırım teşvik belgesi alırken, 250 kişilik istihdam ve 83 milyon dolarlık makine ithalatı öngördü. Maden ve enerjiye milyarlık teşvik Mart ayında 1  milyar liranın üzerinde üç yatırım başvurusu geldi. Bunlardan en büyük yatırım Ciner grup bünyesindeki Riotur Madencilik'ten geldi. Şirket Ankara'da trona madenciliği yapmak için 2 milyar 40 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı. Sarp Elektrik Tekirdağ'da elektrik üretimi için 1 milyar 600 milyon liralık, Komet Enerji ise Karaman'da elektrik üretimi için 1 milyar 400 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldılar. Mart ayında dikkat çekici bir yatırım da İçanadolu Doğalgaz Elektrik Üretim AŞ'den geldi. Şirket Kırıkkale'de termik ve doğalgazdan elektrik üretimi için 800 milyon liralık teşvik belgesi aldı. Enerjisa Erzurum'da elektrik üretimi için 541.5 milyon liralık, Konya Büyükşehir Belediyesi şehir içi raylı ulaşım sistemler için... Devamı

RİOTUR MADENCİLİK

2013-11-28 10:43:00

Geçen yıl Haziran ayında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi büyük yatırımlarda meyvesini vermeye başladı. Mart ayında 12 milyar 877 milyon liralık yatırım öngören 504 yatırım teşvik belgesine bağlanırken, bu yatırımlarda 17 bin 612 kişinin istihdamı öngörüldü. Mart ayında milyar liranın üzerinde 3 yatırım için teşvik belgesi alınırken, otomotiv sektörüne yönelik büyük yatırım başvurusu Oyak Renault'tan geldi. Şirket Bursa'da mevcut tesisini modernize ederek, Fluence, Symbol ve Clio marka otomobil üretecek. Fluence markasından yıllık 21 bin 537 adet normal, 10 bin adet de elektrikli olarak üretecek Renault, yıllık 150 bin adet motor bloku ve 20 bin adet de elektrikli oto aküsü üretimi gerçekleştirecek. Renault bu yatırımı için 314 milyon 365 bin liralık yatırım teşvik belgesi alırken, 250 kişilik istihdam ve 83 milyon dolarlık makine ithalatı öngördü. Maden ve enerjiye milyarlık teşvik Mart ayında 1  milyar liranın üzerinde üç yatırım başvurusu geldi. Bunlardan en büyük yatırım Ciner grup bünyesindeki Riotur Madencilik'ten geldi. Şirket Ankara'da trona madenciliği yapmak için 2 milyar 40 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı. Sarp Elektrik Tekirdağ'da elektrik üretimi için 1 milyar 600 milyon liralık, Komet Enerji ise Karaman'da elektrik üretimi için 1 milyar 400 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldılar. Mart ayında dikkat çekici bir yatırım da İçanadolu Doğalgaz Elektrik Üretim AŞ'den geldi. Şirket Kırıkkale'de termik ve doğalgazdan elektrik üretimi için 800 milyon liralık teşvik belgesi aldı. Enerjisa Erzurum'da elektrik üretimi için 541.5 milyon liralık, Konya Büyükşehir Belediyesi şehir içi raylı ulaşım sistemler için... Devamı

KOBİ STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI

2013-11-27 10:15:00

2011 yılında uygulamaya başlanan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP) süresi 2013 sonunda bitecek. Planın genel amacı, küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilir ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ'lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini arttırmak ve büyümelerini sağlamak. Bu amaçla, 2013 yılı sonuna kadar 5 stratejik alanda toplam 83 eylem ve projenin sonuçlandırılması öngörülüyor. Ayrıca, kalkınma ajansları ve KOSGEB Hizmet Merkezleri aracılığıyla bölge, sektör ve ölçek detayında spesifik müdahale alanları belirlenerek proje esaslı destek programları uygulanacak. Kamu idarelerinin KOBİ'lerin özellik ve ihtiyaçlarına daha duyarlı olması sağlanacak. KOBİ Strateji Belgesi ve Eylem Planları 2003 yılından beri uygulanıyor. İlki 2003-2005, ikincisi 2007-2009 (1 yıl da uzatılmıştı) dönemlerini kapsadı. Süresi bu yıl bitecek olan  2011-2013 Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile birlikte toplam 10 yıldır  uygulanan düzenleme, destek ve tedbir hedefleri, başta sanayi KOBİ'leri olmak üzere, ne ölçüde gerçekleştirilebildi? Hedefler, eylemler ve uygulamalar, gelinen noktada sektörler ve firmalar ölçeğinde hissedilir etki ve değişikliklere yol açtı mı? Ne gibi somut  gelişmeler oldu? KOBİ dünyası temsilcileri, üç stratejik plan dönemini değerlendirdi. KOSGEB'den şikâyetler var; bazı destekler işlemiyor, KOSGEB KOBİ'lere ulaşamıyor.... Eylem planlarının bazı hedeflerine erişilemedi. Finansmana erişim hâlâ büyük sorun. Kalkınma ajansları etkin olamıyor. Kadın girişimcinin sorunları sahipsiz. Girişimcilik eğitimleri sahaya yansımıyor.... ... Devamı

KOBİ STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI

2013-11-27 10:11:00

2011 yılında uygulamaya başlanan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP) süresi 2013 sonunda bitecek. Planın genel amacı, küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilir ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ'lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini arttırmak ve büyümelerini sağlamak. Bu amaçla, 2013 yılı sonuna kadar 5 stratejik alanda toplam 83 eylem ve projenin sonuçlandırılması öngörülüyor. Ayrıca, kalkınma ajansları ve KOSGEB Hizmet Merkezleri aracılığıyla bölge, sektör ve ölçek detayında spesifik müdahale alanları belirlenerek proje esaslı destek programları uygulanacak. Kamu idarelerinin KOBİ'lerin özellik ve ihtiyaçlarına daha duyarlı olması sağlanacak. KOBİ Strateji Belgesi ve Eylem Planları 2003 yılından beri uygulanıyor. İlki 2003-2005, ikincisi 2007-2009 (1 yıl da uzatılmıştı) dönemlerini kapsadı. Süresi bu yıl bitecek olan  2011-2013 Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile birlikte toplam 10 yıldır  uygulanan düzenleme, destek ve tedbir hedefleri, başta sanayi KOBİ'leri olmak üzere, ne ölçüde gerçekleştirilebildi? Hedefler, eylemler ve uygulamalar, gelinen noktada sektörler ve firmalar ölçeğinde hissedilir etki ve değişikliklere yol açtı mı? Ne gibi somut  gelişmeler oldu? KOBİ dünyası temsilcileri, üç stratejik plan dönemini değerlendirdi. KOSGEB'den şikâyetler var; bazı destekler işlemiyor, KOSGEB KOBİ'lere ulaşamıyor.... Eylem planlarının bazı hedeflerine erişilemedi. Finansmana erişim hâlâ büyük sorun. Kalkınma ajansları etkin olamıyor. Kadın girişimcinin sorunları sahipsiz. Girişimcilik eğitimleri sahaya yansımıyor.... ... Devamı

İMAR KANUNU TASARISI TASLAĞI'NA GÖRE

2013-11-26 09:39:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı, yapı malzemesi üreten kuruluşlara ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Taslağa göre, yapı ruhsatı alınmadan inşa edilen binalara, inşaat malzemesi sevk edilemeyecek. Yapı malzemesi dağıtıcısı ya da üreticisi kuruluşlar, gönderdikleri inşaat malzemelerinin üzerine ruhsat, parsel ve ada numarasını mutlaka yazacak. Bu koşulları yerine getirmeyen dağıtıcı ya da üreticilere para cezaları uygulanacak. İnşaatlarda kullanılacak beton ve diğer yapı malzemelerinin, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olması, üretim ve piyasaya arzı, Bakanlıkça belirlenen esaslar kapsamındaki kalite güvence sistemi içinde gerçekleşecek. Üretici ve dağıtıcı kuruluşlar, güvenli ürün belgesine haiz olmayan yapı malzemelerini bulunduramayacak ve inşaatlara sevk edemeyecek ayrıca ürünün mevzuata aykırılığından kaynaklanan zararların giderilmesinde de sorumlu tutulacak. ... Devamı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

2013-11-25 09:53:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'nin tüm coğrafi verilerinin tek merkezde toplanacağı Bilgi Bankası çalışmalarına başladı. Tüm bakanlıkların, sahip oldukları kadastro, adres, arazi ölçüsü, bina, ortofoto gibi coğrafi verileri Bilgi Bankası'na girmesiyle, yatırımların ve karar verme mekanizmalarının hızı artacak. Uygulamayla konut dolandırıcılığının da önüne geçilecek. Yeni ev almak isteyen vatandaş, binanın ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı, ruhsat ve yalıtım durumu, güvenliği, kat mülkiyeti ya da kat irtifakı gibi tüm bilgilerini internet üzerinden görebilecek. Banka sayesinde vatandaşlar, mülklerinin durumunu da öğrenebilecek. Mülkün değeri, planlı sahada ya da kamuya ait alanda kalıp kalmadığı, taşınmazın bulunduğu yerde plan değişikliği yapılıp yapılmadığı banka üzerinden incelenebilecek. Bilgi Bankası'yla ayrıca bir bölgenin imar planlarında değişiklik yapılması durumunda, tüm hak sahiplerinin telefonuna otomatik şekilde kısa mesaj gönderilmesi mümkün olacak. Devamı

BOMONTİ MODERN PALAS

2013-11-23 10:33:00

Extensa, Bomonti Modern Palas’ta daire sahibi olabilmek için son fırsatın Mayıs sonunda biteceğini duyurdu. Kalan son 20 daireyi sahiplerine teslim etmek için çalışmalarını duyuran Extensa İstanbul en uygun faiz seçeneği ve vadeyi sunduğunu belirterek, “Bomonti Modern Palas’ta ev sahibi olmayı isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat sunuyoruz. Kampanya’dan yararlanarak ev sahibi olanların 3 yıllık aidat gideri de hoş geldiniz hediyesi olarak Extensa’dan olacak” açıklamasına yer verdi. Extensa Bomonti Modern Palas'ta; yüzde 0,42 faiz oranlı 60 ay vade ve 3 yıl aidat bizden kampanyasından yararlanmak için son gün 31 Mayıs olarak bildirilirken, dairelerin, yüzde 1 KDV avantajı ile hemen teslim edileceği bildirildi. ... Devamı

"EYÜP SULTAN" REHBERİ

2013-11-22 11:11:00

   İstanbul, uluslararası piyasalarda son dönemin en gözde emlak yatırım merkezlerinden biri. Mütekabiliyet Yasası'nın da çıkmasının ardından başta Ortadoğu ve Arap ülkeleri olmak üzere çevre ülkelerden İstanbul'da konut edinmek için gelenler, birtakım sorunlarla karşılaşıyor. Arap Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi, bazı gayrimenkul şirketlerinin yatırımcıların konakladığı otellerin görevlilerine, tur şirketi çalışanlarına vererek rakiplerini kötülediklerini anlatıyor: "Otele gidince komi yanaşıp 'şirket batar buşirketten al' diyor... Adam teminat vermişse gelip teminatını geri istiyor. Biz yatırımcılara 'korkma beğendiğini al istersen sana avukat verelim o gitsin kontratını imzalasın' diyoruz" diye konuştu. İhracatçıları örnek alacağız Türk gayrimenkul firmalarının konut satmada sorun yaşamasa da satış stratejilerinin sorunlu olduğunu savunan Abdullah Çiftçi, yurtdışına organize bir şekilde konut satabilen tek firmanın Ağaoğlu olduğunu söylüyor. Çiftçi, "Konut sektöründe kurumsallaşabilen şirketler büyük kazanç elde edebilirler. Ama kurumsallığını sağlayamayanların fazla bir ömrü yok. Birkaç yıl içinde ciddi bir para dalgası gelecek. Kurumsallaşamayan şirketler bu bu dalganın altında kalacak" diyor. Çiftçi, kurumsal olmayan firmaların yaşadığı sorunlara örnek olarak oturma sürelerine ilişkin düzenlemenin anlaşılmamasını gösteriyor. Yabancılar için oturma izni süresinin 1 yıl olarak algılandığına dikkat çeken Çiftçi, şu görüşü dile getiriyor: "Taşınmazı satmadığı müddetçe sonsuza kadar uzatabilir. Konut sektörü bunu bile anlamamı... Devamı

OSB'LERİNİ GENİŞLETMEK VE YENİ OSB'LER AÇMAK

2013-11-21 09:56:00

Son iki aydır 'çözüm süreci' ile birlikte barış rüzgarlarının estiği Doğu ve Güneydoğu kentlerinde yatırım için de hareket başladı. Bir taraftan kente yatırım yapmak için gelen firmalar inşaata başlarken, yatırım isteklerine yetişmek için imar tadilatı ve genişleme alanları için altyapı çalışmaları yapmaya odaklanan bölge müdürlükleri, OSB'leri adeta dev bir şantiyeye çevirdi. Diyarbakır'da 100 firmaya tahsis yapılabilmesi için genişleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Altyapı için Diyarbakır OSB'ye 1.1 milyon liralık kaynak ayrılacak. En fazla yatırım talebi toplayan Şanlıurfa'da ise 3'üncü OSB için kollar sıvandı. Sadece bir OSB'si bulunan Batman da 2'nci OSB'yi yapmak için harekete geçti. Erzurum'da  da 2'nci OSB için altyapı çalışmalarının tamamlanması acilen bekleniyor. İmar tadilatı yaparak sanayi parsellerini artıran Bingöl OSB'de de genişleme için çalışma başlatılıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan Bingöllüler'in kente ilgisi büyük. Bölge sadece yatırım konusunda bakir olması nedeniyle talep toplamıyor. Özellikle teşvikte 6'ncı Bölge olan kentlerde işçilik maliyetleri de Uzakdoğu'dan daha avantajlı. Bunun yanında bölgenin hemen yanıbaşında bulunan pazarlar da yatırımcının iştahını kabartıyor. Özellikle Irak, İran, Suriye ve Türki Cumhuriyetlere ihracat yapmak isteyen firmalar lojistik avantajları nedeniyle bölgeyi tercih ediyor. 2 OSB'si bulunan Şırnak bunun için çağrı da bulunuyor, 'Yatırımda geç kalan pişman olur' diyor. En şanslı 6. Bölge kenti Şanlıurfa Çözüm sürecinin hareketlendirdiği kentlerden biri de Şanlıurfa. Süreç öncesinde başlayan yatırım pa... Devamı

KARADENİZ'DE İHRACATÇI PATLAMASI YAŞANIYOR

2013-11-20 10:48:00

 Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden 13 firmanın, ülkeden en fazla ihracat yapan ilk bin firma arasında yer almasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu bildirdi. Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) hazırladığı Türkiye'nin 2012 yılında en fazla ihracat yapan ilk bin firma raporunda, DKİB'in yetki alanında bulunan Trabzon, Rize ve Artvin'den 13 firmanın yer aldığını belirtti. Gürdoğan, bölgeden 13 firmanın ilk binin içinde yer almasının gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Listede yer alan firmalarımızın yetkililerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bölgemiz şartlarında çok sayıda olumsuzluk yaşadığımız bir ortamda bu üstün başarıy sağlayan ihracatçılarımıza müteşekkiriz. Listede Trabzon'dan 10, Artvin'den 3 ve Rize'den 2 firmamız yer alıyor. Bölgeden üç firmamızın ise sektörlerinin birincisi olması ayrıca büyük başarı ve gurur kaynağı oldu. Listede yer alan bütün firmalarımız ile fındık ve mamülleri sektöründe en fazla ihracat yapan Oltan Gıda Maddeleri ihracat ithalat Ticaret limited Şirketi, yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihracat yapan Kalyoncu Nakliyat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile madencilik sektöründe birinci olan Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'nin yöneticilerini kutluyorum." ... Devamı

434 TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENDİ

2013-11-19 10:54:00

Bu yılın Nisan ayında 434 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yatırım teşvik belgelerine ilişkin liste, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Nisan ayında 434 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, öngörülen sabit yatırım tutarı 7 milyar 748 milyon 202 bin 252 lira, istihdam ise 18 bin 119 kişi oldu. Öte yandan, aynı ayda 68 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.   Devamı

TEHLİKE DÖVİZ TALEBİ TIRMANIRSA YAŞANACAK

2013-11-18 11:05:00

Başta üç-beş çevrecinin katılımıyla sınırlı kalacağı düşünülen ve baskı ile hemen sindirileceği sanılan Gezi eylemi, büyüdükçe büyüdü. Gezi Parkı konusu bir şekilde eylemcilerin istediği şekilde sonuca bağlansa bile, ki ufukta o yönde bir işaret de yok, başka konular gündeme gelecek, geliyor da nitekim. Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir anlamda imara açılması ve orada Amerikan Büyükelçiliği’ne arsa tahsis edilmesi örneğin. Bu konu şimdiden sorun yaratmaya ve tepki toplamaya başladı bile. Gezi eylemlerinin siyasi sonuçları bir yana ekonomik sonuçları var. Geçenlerde de aktardığımız gibi, polisin güç kullanımının yurtdışında yarattığı “Türkiye’de kötü şeyler oluyor” algısı söz konusu. Küçük ihracatçı sıkıntı yaşamaya başladı. Bunlar biraz mikro ölçekte sorunlar. Makro boyuta taşınacak sorunlar da bizi bekliyor gibi görünüyor. Döviz talebi sorunu  Hisse senedi piyasaları, tüm dünyada olumlu ya da olumsuz anlamda gelişmelere ilk tepkinin verildiği piyasalardır. Ama hisse senedi piyasaları ekonominin en önemli piyasası değildir. Her ne kadar bizde hala ağırlıklı olarak ekonominin iyiye mi, kötüye mi gittiğini ölçmek için bu piyasaya bakılıyorsa da, gerçek öyle değildir. Hisse senedi fiyatı düşer, düşük fiyattan satan zarar eder, o fiyattan alan için de kar kapısı aralanmış demektir. Hepsi bu. Hisse senedi fiyatlarının düşmesinin sorun yaratmaya başlaması, bu hisse senetlerini kimin sattığı ve ele geçecek olan Türk Lirası’nın ne yapılacağı aşamasında başlar. Hisse senedini satanlar daha çok yerli yatırımcıysa ele geçecek TL ağırlıkla yurtiçinde kalacak ve yine ağırlıkla TL o... Devamı

AHŞABIN SICAKLIĞI WORN WOOD

2013-11-16 11:52:00

Şık tasarımlarıyla göz dolduran Seranit'in rahat, yalın ve şeffaf bir hayat arayışıyla ortaya çıkan yeni karoları beton ve ahşap gibi doğal malzemelerin verdiği huzur duygusunu evlere yansıtıyor. Ahşabın rahatlatan doğal dokusunu evlere taşıyan yeni seri Wooden'ın en dikkat çekici karosu ise eskitme görünümlü Worn Wood…Mekanlara sıcaklık katan Seranit karolar ile doğallık evlerde Patine edilmiş ahşap görüntüsüne sahip yeni porselen karo Worn Wood doğallık, sıcaklık ve samimiyet etkisi veren pastel renkleriyle dikkat çekiyor. Göz alıcı tasarımıyla mekana ruh katan model, doğal ve yalın görüntüsüyle evinde ahşap dekorasyon tercih edenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Eskitme görünümüyle son dönemin dikkat çekici dekorasyon anlayışı olan provence akımını da çarpıcı bir biçimde gözler önüne seren Worn Wood klasik ‘kır evi' tarzını kusursuz bir biçimde yansıtıyor. Doğanın eşsiz renk ve desenlerini şık tasarımlarıyla birleştiren Seranit, yeni serisi Wooden ile doğal ahşap görünümünü en gerçekçi şekilde yansıtıyor. Tarzıyla beğeni toplayan porselen karoların uzun ömürlü olmaları da bir başka tercih sebebi. Devamı

BERKAY PENCERE & KAPI SİSTEMLERİ

2013-11-15 09:54:00

Pvc aksesuarları alanında faaliyet gösteren Berkay Pencere & Kapı Sistemleri, Ege Bölgesi’ndeki pazar payını artırmayı hedefliyor. Müşteri memnuniyetini esas aldıklarını ifade eden Uzun, menteşe, kapı ve pencere kolları, izolasyon, vida, uç, vasistas menfez, lambri, panjur, sineklik, takoz & tapa, emniyet mandalı, sürme aksesuarlar gibi ürün gruplarını bünyelerinde bulundurduklarını, ürünlerini  ağırlıklı olarak Uşak, Afyon, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli ve Isparta’ya gönderdiklerini kaydetti. Pazarın yüzde 40’lık kısmına hakim olduklarını belirten Berkay Pen Pvc Aksesuarları firması sahibi Gürkay Uzun, 1998 yılında sektöre adım attıklarını belirterek, “Pvc aksesuarlarının toptan satışını yapan bir firmayız. Ege Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Akdeniz Bölgesi ile de çalışıyoruz. Ege Bölgesi’ndeki pazarın yüzde 40’ına hakimiz. Önümüzdeki yıllarda bu pazar payımızın oranını yükseltmeyi planlıyoruz” diye konuştu. “Sürekli olarak araştıran ve kendini geliştiren bir firmayız” diyen Uzun,  şöyle devam etti: “2013 yılı başından itibaren Pilse sineklik üretimine başladık. Sineklik yapımında kullanılan ürünlerin toptan satışını yapıyorduk. Şu an sektörümüze sineklik satışlarımızı nihai ürün olarak sunabiliyoruz. Bu durum çalışmış olduğumuz müşterilerimiz için bir avantaj, çünkü ekstradan işleme gerek duymaksızın ürünü kullanabiliyorlar.”  Sektöründe tanınan ve talep edilen bir firma haline gelmenin ve PVC aksesuarlarına duyulan ihtiyaca en ekonomik şekilde  cevap vermenin, firmalarının amacı olduğunu vurgulayan Uzun, “Şirketimiz, yaptığı yatırımlar, yenilikçi çözümler, basit ve kolay montaj özell... Devamı